อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 8 7 ธ.ค. 60 623
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 7 ธ.ค. 60 599
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังเมรุวัดปิยะวาสบำรุง ถึงบ้านนางสี พันธ์ปลาโด 19 ม.ย. 60 679
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอรุณศิลป์ หลักคำ ถึง นายสอน จันทคาม 19 ม.ย. 60 646
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองพอก 23 ม.ค. 60 890
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ หมู่ที่ 6 13 มี.ค. 60 826
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 23 ม.ค. 60 575
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 23 ม.ค. 60 556
โครงการขุดลอกหนองแฝก 23 ม.ค. 60 718
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 ม.ค. 60 968
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมทำการปรับเกรดตกแต่งถนนสาย รอ.ถ.158-08 9 ม.ค. 60 1380
โครงการกำจัดวัชพืชหนองคูใหญ่ 9 ธ.ค. 59 745
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 19 ส.ค. 59 767
ทดสอบลงข่าวจัดซื้อจัดจ้าง101 9 ส.ค. 59 703