อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองพอก


  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด
 


วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 745
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :