อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองพอก (2561-2564)


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองพอก (2561-2564)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 16 กรกฎาคม 63 View : 707
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :