อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 เมษายน 64 View : 880
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :