อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 เมษายน 65 View : 614
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 6 เดือน  (ดู 524)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  (ดู 525)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 12 เดือน  (ดู 508)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (ดู 559)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 614)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 591)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 606)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :