อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 65 View : 300
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :