อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชา


คู่มือการปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 65 View : 355
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :