อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 65 View : 482
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 6 เดือน  (ดู 457)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  (ดู 451)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 12 เดือน  (ดู 449)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (ดู 491)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 526)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 511)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 523)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :