อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 พฤษภาคม 65 View : 227
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :