อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 66 View : 293
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :