อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณพ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณพ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 66 View : 301
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :