อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)


แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 66 View : 37
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :