อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: QR code (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได่เสียภายนอก:EIT)


QR code (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได่เสียภายนอก:EIT)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
QR code (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได่เสียภายนอก:EIT)   27 ม.ย. 66 12
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :