อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :