อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)


 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)

วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 1266
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :