อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

ประชุมประชาชมหมู่บ้าน

ประชุมประชาชมหมู่บ้าน... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 269)

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2565... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 274)

แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในเพขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก... วันที่ 3 ก.พ. 65 (ดูู 280)

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565... วันที่ 3 ก.พ. 65 (ดูู 286)

กิจกรรม อบต.หนองพอก

กิจกรรม อบต.หนองพอก ... วันที่ 6 พ.ค. 63 (ดูู 577)

โครงการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561

... วันที่ 16 ม.ค. 61 (ดูู 830)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ วัดหนองโมงบูรพาราม... วันที่ 9 ส.ค. 59 (ดูู 865)

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเ... วันที่ 9 ส.ค. 59 (ดูู 877)