อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2567 4 ก.ค. 67 18
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ผด1และผด.2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 ม.ย. 67 105
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2567 30 ม.ย. 67 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยพุง (ตรงที่นานายสมศรี พลเยี่ยม) บ้านปลาโด หมู่ 9 18 ม.ย. 67 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยไผ่ (ตรงที่นานายไวย์กูรย์ สมหวัง) บ้านฉวะ หมู่ 5 18 ม.ย. 67 121
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2567 25 ม.ค. 67 147
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2566 10 ต.ค. 66 191
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2566 6 ก.ค. 66 241
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 19 มิ.ย. 66 265
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 66 248
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2566 27 ม.ย. 66 334
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี พ.ศ.2566 10 ม.ค. 66 399
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ย. 65 435
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 6 ต.ค. 65 474
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย รอ.ถ.185-04 (บ้านโคกนาคำ-บ้านกุดเต่า) บ้านโคกนาคำ หมู่ 7 23 ก.ย. 65 493
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รอ.ถ.185-02 สายบ้านปลาโด บ้านหนองแวง 8 ก.ค. 65 578
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 7 ก.ค. 65 576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25 มี.ค. 65 672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ บ้านโคกเลาะ หมู่ 6 25 มี.ค. 65 654
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ ๖ 8 มี.ค. 65 644
ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 8 มี.ค. 65 619
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่1 ประจำปี 2565 3 ก.พ. 65 670
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย รอ.ถ.185-08 ถนนสายบ้านหนองพอก โคกเลาะ บ้านโคกเลาะ หมู่ 6 23 ก.ย. 63 1068
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 63 993
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยทราย บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 6 23 มิ.ย. 63 970
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.63 - มี.ค 63 16 ม.ย. 63 1010
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 1001
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 1033
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 1078
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 1063