อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 56

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2567 25 ม.ค. 67 22
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2566 10 ต.ค. 66 64
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2566 6 ก.ค. 66 116
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 19 มิ.ย. 66 148
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 66 132
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2566 27 ม.ย. 66 198
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี พ.ศ.2566 10 ม.ค. 66 261
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ย. 65 298
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 6 ต.ค. 65 328
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย รอ.ถ.185-04 (บ้านโคกนาคำ-บ้านกุดเต่า) บ้านโคกนาคำ หมู่ 7 23 ก.ย. 65 353
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รอ.ถ.185-02 สายบ้านปลาโด บ้านหนองแวง 8 ก.ค. 65 435
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 7 ก.ค. 65 431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25 มี.ค. 65 532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ บ้านโคกเลาะ หมู่ 6 25 มี.ค. 65 508
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ ๖ 8 มี.ค. 65 505
ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 8 มี.ค. 65 504
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่1 ประจำปี 2565 3 ก.พ. 65 543
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย รอ.ถ.185-08 ถนนสายบ้านหนองพอก โคกเลาะ บ้านโคกเลาะ หมู่ 6 23 ก.ย. 63 939
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 63 873
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยทราย บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 6 23 มิ.ย. 63 832
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.63 - มี.ค 63 16 ม.ย. 63 885
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 880
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 881
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 927
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 917
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแสงจันทร์ บ้านฉวะ หมู่ 5 27 ก.พ. 63 867
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านปลาโด-บ้านหนองคำ บ้านปลาโด หมู่ 9 27 ก.พ. 63 893
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านฉวะ บ้านศรีทุ่งเจริญ หมู่ 14 27 ก.พ. 63 887
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-08 สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 1339
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 ม.ค. 61 1136