อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 30 ม.ย. 66 99
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 30 ม.ย. 66 93
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 107
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) 28 ม.ย. 66 108
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 27 ม.ย. 66 99
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 27 ม.ย. 66 97
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 27 ม.ย. 66 77
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ม.ย. 66 112
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 25 ม.ย. 66 102
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 30 พ.ค. 65 314
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 1 ม.ย. 65 368
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 1 ม.ย. 65 386
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 22 ม.ย. 64 639
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 22 ม.ย. 64 599
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองพอก (2561-2564) 16 ก.ค. 63 707
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 722
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 6 พ.ค. 63 723
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 674