อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 30 ม.ย. 66 28
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 30 ม.ย. 66 21
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 30
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) 28 ม.ย. 66 30
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 27 ม.ย. 66 27
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 27 ม.ย. 66 16
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 27 ม.ย. 66 15
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ม.ย. 66 39
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 25 ม.ย. 66 41
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 30 พ.ค. 65 262
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 1 ม.ย. 65 303
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 1 ม.ย. 65 331
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 22 ม.ย. 64 574
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 22 ม.ย. 64 535
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองพอก (2561-2564) 16 ก.ค. 63 638
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 650
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 6 พ.ค. 63 666
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 613