อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 30 พ.ค. 65 125
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 1 ม.ย. 65 159
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 1 ม.ย. 65 183
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 22 ม.ย. 64 426
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 22 ม.ย. 64 395
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองพอก (2561-2564) 16 ก.ค. 63 512
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 534
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 6 พ.ค. 63 538
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 493