อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 28 ม.ย. 65 376
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ย. 65 410
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 400
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 411
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 394
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 350
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 341
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 347