อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 25 ม.ย. 67 37
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2567 25 ม.ย. 67 33
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.หนองพอก 2566-2570 25 ม.ย. 67 30
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) 25 ม.ย. 67 33
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ม.ย. 67 31
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 247
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 28 ม.ย. 65 557
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ย. 65 622
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 609
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 632
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 575
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 541
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 520
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 541