อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 65 View : 302
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :