อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434

นายสุริยา ชินคำ
นายก อบต.

นายสมชัย หกพันนา
รองนายก อบต.

นายหนูกัน กาทาสี
รองนายก อบต.

นางนิติญา เหมือนทอง
เลขานุการนายก อบต.