อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน... วันที่ 25 ม.ย. 67 (ดูู 23)

โครงการพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2567... วันที่ 19 มี.ค. 67 (ดูู 54)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2567... วันที่ 19 มี.ค. 67 (ดูู 56)

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2566

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2566... วันที่ 6 ธ.ค. 66 (ดูู 89)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566... วันที่ 12 ม.ย. 66 (ดูู 243)

บัณฑิตน้อย

บัณฑิตน้อย... วันที่ 10 ม.ย. 66 (ดูู 223)

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงานตำบลหนองพอก

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงานตำบลหนองพอก... วันที่ 10 ม.ย. 66 (ดูู 234)

การแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด 2566

การแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด 2566... วันที่ 10 ม.ย. 66 (ดูู 541)

ประชุมประชาชมหมู่บ้าน

ประชุมประชาชมหมู่บ้าน... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 503)

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2565... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 491)

แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในเพขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก... วันที่ 3 ก.พ. 65 (ดูู 501)

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565... วันที่ 3 ก.พ. 65 (ดูู 516)

โครงการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561

... วันที่ 16 ม.ค. 61 (ดูู 1042)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ วัดหนองโมงบูรพาราม... วันที่ 9 ส.ค. 59 (ดูู 1102)

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเ... วันที่ 9 ส.ค. 59 (ดูู 1097)