อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 65 View : 428
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :