อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองสวัสดิการสังคม 7 พ.ค. 63 792
อำนาจหน้าที่ อบต. 6 พ.ค. 63 752
หน้าที่สำนักงานปลัด 6 พ.ค. 63 774
หน้าที่กองคลัง 6 พ.ค. 63 753
หน้าที่กองช่าง 6 พ.ค. 63 898
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 พ.ค. 63 1182