อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 134
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ย. 65 163
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 พ.ค. 64 399
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22 ม.ย. 64 490
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 6 พ.ค. 63 641
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 6 พ.ค. 63 755
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 6 พ.ค. 63 640
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 645