อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 28 ม.ย. 65 272
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ย. 65 305
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 293
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ม.ย. 65 300
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 294
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 6 เดือน 8 ม.ย. 65 258
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 252
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 8 ม.ย. 65 253