อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 65

หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 65 View : 605
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :