อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: ประกาศเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแปลน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ 14 เลขที่ 01/2561 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560


 

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 ธันวาคม 60 View : 882
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :