อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ รายละเอียดดังนี้
ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศ2.jpg   6 พ.ค. 63 259
ประกาศ1.jpg   6 พ.ค. 63 267
วันที่ : 19 สิงหาคม 59 View : 833
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :