อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-07 สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 ธันวาคม 60 View : 1245
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :