อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านปลาโด-บ้านหนองคำ บ้านปลาโด หมู่ 9

ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 63 View : 626
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :